Τι σημαίνει επιλεκτικός συλλέκτης ηλιακού;

Επιλεκτικός είναι ο συλλέκτης νέας τεχνολογίας,  ο οποίος έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας εν κενώ, με αποτέλεσμα τη μέγιστη ηλιακή απορρόφηση (α = 96%) και την ελάχιστη απώλεια ενέργειας ή εκπομπή (ε = 3%). Η βελτίωση στην απόδοση είναι 30% περίπου σε σχέση με έναν μη επιλεκτικό συλλέκτη και είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τους χειμερινούς μήνες περιορισμένης ηλιοφάνειας.