Τι είναι ο ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας;

Στον  ηλιακό θερμοσίφωνα  τριπλής ενέργειας υπάρχει η προσθήκη ενός επιπλέον κυκλώματος (εναλλάκτη), ο οποίος συνδέεται  με το σύστημα  θέρμανσης της οικίας.