Τι είναι ο συλλέκτης κενού (vacuum) και για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται;

Ο ηλιακός συλλέκτης κενού (vacuum) είναι υψηλής τεχνολογίας με διπλά τοιχώματα κενού αέρα. Αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία έχοντας μηδενικές απώλειες. Αντέχει σε θερμοκρασία -40°C, δε χρειάζεται θερμικό υγρό. Ενδείκνυται  για περιοχές με ψυχρό κλίμα και με πολύ μικρή  ηλιοφάνεια.