Τι είδη συλλεκτών υπάρχουν;

Υπάρχουν 3 είδη συλλεκτών:

  • Οι μη επιλεκτικοί συλλέκτες
  • Οι επιλεκτικοί συλλέκτες
  • Οι συλλέκτες κενού (vacuum)