Ποιος είναι ο χρόνος απόσβεσης του κόστους αγοράς ενός ηλιακού θερμοσίφωνα GEOSOL;

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα ιστορικά δεδομένα της εταιρείας μας, η απόσβεση του ηλιακού θερμοσίφωνα γίνεται σε  3 - 4 χρόνια και δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής  είναι πάνω από 20 χρόνια, το αρχικό κόστος επιστρέφεται 5 – 6 φορές. 

υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας