Αντλίες θερμότητας

 Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού

 

Ολοκληρωμένη λύση  για:

  • Θέρμανση
  • Ψύξη
  • Ζεστό νερό

 

fujitsu
daikin
inventor
midea