«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» για ηλιακά συστήματα, κλιματισμό, θέρμανση

Η GEOSOL ENERGY συμμετέχει στα πρόγραμματα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Τα προϊόντα μας έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να ενημερωθείτε για τις λύσεις ηλιακών συστημάτων, θέρμανσης και κλιματισμού και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε.